۱۱
اردیبهشت

بازدید از پروژه گردشگری شهر دریا

ساخت مجتمع گردشگری شهر دریا تفاهمنامه همکاری مشترک بین شرکت جزیره تجارت آرین و شرکت آسمانه دریای خزر منعقد شد. به گزارش روابط عمومي و اموربين‌الملل هلدينگ توسعه سرمایه...

بیشتر بخوانید