۰۷
فروردین

عقد تفاهم‌نامه تأمین مالی پالایشگاه نفت سروش

گشایش LC برای شرکت پالایشگاه نفت سروش قشم

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت JTA united kingdom  و شرکت پالایشگاه نفت سروش قشم منعقد شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل هلدينگ توسعه سرمایه گذاری بین المللی جزیره تجارت آرین، روز دوشنبه ۱۱دی ماه سال ۱۳۹۶ تفاهمنامه همکاری مشترک بین شرکت JTA United Kingdom  به نمایندگی جناب آقای دکتر امیر سالمی زاده رییس هیات مدیره و شرکت پالایشگاه نفت سروش قشم به نمایندگی جناب آقای ابراهیم سعیدی مدیر عامل و جناب آقای امیر محسن خوبان شرق عضو هیات مدیره به امضا رسید.

براساس این تفاهمنامه همکاری مشترک مقرر شده است که تامین اعتبارات و نقدینگی لازم به منظور پرداخت وجوه خرید مواد اولیه، تجهیزات، تاسیسات، صورت حساب های پیمانکاران و سازندگان داخلی و خارجی در قالب تامین مالی خارجی به درخواست و تایید شرکت پالایشگاه نفت سروش قشم توسط JTA United Kingdom  صورت پذیرفت.