۱۶
تیر

سه قانون طلایی در مذاکره

هنر مذاکره کردن بسیاری از ما حتی فروشندگان موفق را به بیراهه می کشاند چرا که از کلام طرف مقابل برداشت صحیحی نداریم و یا از قوانین مذاکره آگاهی نداریم .

اولین و بزرگترین اشکال برداشت غلط از لغات است . در پاسخ به سوال مذاکره چیست این است که مذاکره راهکار رسیدن به نتایج مدنظرمان است و یا این که من چقدر می توانم کالایی را ارزان تر بخرم . برای بسیاری از مردم مذاکره فرآیند مجموعه ای از تکنیک های دردناک است که به موجب آن چیرگی به دست می آید و محوریت آن عموما بر سر قیمت و خرید است .

مذاکره (Negotiate) از واژه لاتین Negotiatus که مصدر سوم Negotiari است ، نشات گرفته است و به معنای پیش بردن کسب و کار است . معنای اصلی بسیار سخت برداشت می شود چرا که هدف مذاکره ادامه همکاری تجاری با دیگران به وسیله دادن اجازه به ورود تازه وارد هاست.

در ادامه به سه قانون طلایی مذاکره اشاره می کنیم :

همیشه مذاکره را شما شروع کنید .

شما باید فرآیند را آغاز نمایید چرا که هر کس که مذاکره را آغاز می کند توان آن را دارد که آن را به نفع خودش به اتمام برساند . اگر شما به طرف مقابل اجازه دهید که مذاکره را آغاز نماید، شما به تدریج روند مذاکره را از دست می دهید و در بسیاری مواقع حتی نمی فهمید که چگونه روند مذاکره از دستتان در رفته است .

همیشه فرآیند مذاکره را بنویسید .

در بسیاری از مواقع حتی حرفه ای ترین مذاکره کننده ها هم در مستند سازی آن چه در حین مذاکره بر سر آن صحبت شده و توافقاتی حاصل گردیده است ، دچار مشکل می شوند . بدانید که هدف مذاکره مستند سازی و رسیدن به توافق در چارچوب نوشته های اداری است .

همیشه خونسرد بمانید .

میز مذاکره می تواند شما را درگیر احساسات ، تمایلات درونی و … کند . شما باید از قبل خود را برای این مهم آماده نمایید و بدانید که چطور در این شرایط از پس کار برآیید .

 

 تهیه و تنظیم

  امیر سالمی زاده