۰۱
فروردین

پیام نوروزی سال ۱۳۹۶

یادمان باشد که زیبایی های کوچک را دوست بداریم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند؛

یادمان باشد که دیگران را دوست بداریم آن گونه که، هستند، نه آنگونه که می خواهیم باشند؛

یادمان باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگریم که من از خود با خویشتن آشتی نکنم، هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود اشتی دهد؛

یادمان باشد که خودمان با خودمان مهربان باشیم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باشد؛

عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده دارد و نه برای دیگران.

باید اوج گرفت تا بتوانیم انچه را که آموختیم با دیگران نیز قسمت کنیم…….

 

لحظات از آن شماست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید.

رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزنیم. روزهایتان رنگارنگ…..

 

آغاز سال ۱۳۹۶ را همراه با هفت سین مدیریتی:

سلامت سازمان    سادگی فرآیند         سودمندی عملکرد       سخت کوشی

سرمایه فکری      سرمایه مادی           سنجش عملکرد

 

تبریک عرض می نمایم.

روزهای ارامتان پر از موفقیت