۲۰
اردیبهشت

أخذ استانداردهای بین‌المللی

گروه توسعه سرمایه گزاری جزیره تجارت آرین در راستای کسب رضایت مشتریان و ارتقاء سطح کیفی خود موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد ۱۰۰۰۲ (رضایت مشتری) ۲۷۰۰۱(مدیریت امنیت اطلاعات) ۲۹۰۰۱ ( مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گاز ) گردید. بدون شک با کسب این استانداردها، این گروه تعهد خود را نسبت به مشتریان بهتر از گذشته به انجام می رساند